Stay up-to-date

follow the news on Instagram

follow our awesomeness
back to top
that's it

still life campaign

Kolekcja “MARTWA NATURA” jest inspirowana twórczością Georgesa Braquea oraz produkcją Olivera Stone’a z lat dziewięćdziesiątych “Natural Born Killers”. W kolekcji można znaleźć geometryczne uproszczenia elementów kompozycji, które na sylwetce przejawiają się lekkim zaburzeniem proporcji. Zaproponowane jest odejście od klasycznej kobiecej sylwetki, nadając jej pierwiatek militarny przez mocne poszerzenie linii ramion oraz wykorzystanie motywu kamuflażu. Wzajemny kontrast pomiędzy materiałami odzieżowymi oraz obuwniczymi jest inspirowany niespójną konstrukcją wyżej wspomnianego filmu, a kolorystyka nawiązuje w sposób pośredni do obrazów prekursora kubizmu, przedstawiających martwą naturę.

STILL LIFE Campaign by Daniel Jaroszek | danieljaroszek.com
Model: Lila Poter | Mango Models
MUA&Hair: Kasia Biały | Bialy Make-up